TOP ZÁPAS LM
INTER MILÁN, vstupenky a zájezdy

3 890 Kč

FC TORINO - JUVENTUS TURÍN

TERMÍN JE FIXNÍ - 20.45h

Počet: 4 ks

1. KATEGORIE - PODÉLNÁ TRIBUNA

K DISPOZICI JSOU TYTO VSTUPENKY

1. kategorie - podélná tribuna

Místa garantována vždy v párech.  

BEZPRODLENĚ PO OBJEDNÁNÍ A ZAPLACENÍ VSTUPENEK NA ITALSKOU SERII A 
JE NUTNÉ NÁM ZASLAT KOPIE DOKLADŮ TOTOŽNOSTI. 
TYTO ÚDAJE MUSÍ POVINNĚ UVÉST KAŽDÁ OSOBA, KTERÁ SE BUDE UTKÁNÍ ÚČASTNIT. 

Více informací